varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kombinerad fjärr- och närundervisning i åk 7-9

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland. För att minska risken för smittspridning efter lovet har Varbergs kommun beslutat om distansundervisning under vecka 9 för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Efter vecka 9 planeras det för fortsatt kombinerad fjärr- och närundervisning.

För att undvika att smittspridningen tar fart när eleverna åter finns på plats för närundervisning i skolan har Varbergs kommun fått rekommendationer från smittskyddsläkaren i Halland för hur det kan gå till och hur dessa rekommendationer kan tillämpas på skolorna. Dessa rekommendationer kommer att användas utifrån skolornas lokala behov och förutsättningar som tidigare.

Utglesning, saxning och färre kontaktytor

För att vistelsen för de elever som senare är på plats i skolan ska ske så smittsäkert som möjligt kommer skolorna fortsätta att arbeta med tre huvudverktyg: saxning vid återgång, utglesning av elever och fortsatt arbete för att minimera kontaktytor.

Under de två veckor efter sportlovet kommer en kontinuerlig dialog föras med smittskyddsläkaren i Halland för att kunna ge ett besked till alla berörda om vad som gäller efter vecka 11.

ikon

Kontakta oss

Varberg Direkt

Självservice & blanketter