Sök

Läsårstider, lov och ledigheter för grundskolan

Här hittar du läsårstider, lov och studiedagar för elever i grundskolan.

Vårterminen 2023

 • Terminen börjar onsdag 11 januari (vecka 2)
 • Sportlov måndag 20 februari - fredag 24 februari (vecka 8)
 • Lovdag/studiedag onsdag 15 mars (vecka 11)
 • Påsklov tisdag 11 april - fredag 14 april (vecka 15)
 • Lovdag/studiedag torsdag 4 maj (vecka 18)
 • Lovdag fredag 19 maj (vecka 20)
 • Lovdag måndag 5 juni (vecka 23)
 • Terminen slutar torsdag 15 juni (vecka 24)

Höstterminen 2023

 • Terminen börjar torsdag 17 augusti (vecka 33)
 • Lovdag/studiedag tisdag 26 september (vecka 39)
 • Höstlov måndag 30 oktober - fredag 3 november (vecka 44)
 • Lovdag/studiedag måndag 11 december (vecka 50)
 • Terminen slutar torsdag 21 december (vecka 51)

Vårterminen 2024

 • Terminen börjar onsdag 10 januari (vecka 2)
 • Sportlov måndag 19 februari - fredag 23 februari (vecka 8)
 • Lovdag/studiedag onsdag 6 mars (vecka 10)
 • Påsklov tisdag 2 april - fredag 5 april (vecka 14)
 • Lovdag/studiedag fredag 10 maj (vecka 19)
 • Lovdag/studiedag onsdag 15 maj (vecka 20)
 • Lovdag/studiedag fredag 7 juni (vecka 23)
 • Terminen slutar torsdag 13 juni (vecka 24)

Lovdag/studiedagar

Datum för studiedagar beslutas i samband med att Skolverket publicerar datum för genomförande av nationella prov, vilket sker under inledningen av ett nytt år. Studiedagarna planeras in för att uppnå en så jämn fördelning av veckans dagar totalt sett under läsåret, det vill säga lika många måndagar, tisdagar och så vidare. Anledningen till att vi eftersträvar en jämn fördelning av veckans dagar är för att undvika att lektioner i ämnen där undervisning inte sker så ofta, exempelvis slöjd eller hemkunskap, blir inställda för samma elever vid flera tillfällen under läsåret på grund av att studiedagarna infaller på samma dag.

Under studiedagarna genomför den pedagogiska personalen i förskolan och grundskolan kompetensutvecklande aktiviteter och utbildningar.

Sommaröppna fritidshem 2023

Under sommaren minskar behovet av plats på fritidshem och viss stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommaröppet fritidshem. Läs mer om hur du schemalägger eller ansöker om tillfällig fritidshemsplats sommaröppna fritidshem.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter