Sök

Sommaröppna fritidshem 2021

Under sommaren minskar behovet av plats på fritidshem och viss stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommaröppet fritidshem.

Under vecka 27–30 (5 juli-30 juli) slås fritidshemmen i Varbergs kommun samman.

Omsorg kommer att erbjudas elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Sommaröppna fritidshem är de på Trönninge skola, Bosgårdsskolan och Påskbergsskolan enligt nedan:

Trönninge skola
Fritidshemmet på Trönninge skola är öppet för elever på Lindbergs skola, Bläshammar skola, Buaskolan, Deromeskolan, Kung Karls skola, Vidhögeskolan och Väröbackskolan.

Bosgårdsskolan
Fritidshemmet på Bosgårdsskolan är öppet för elever på Sibbarps skola, Spannarps skola, Rolfstorps skola, Skällinge skola, Göthriks skola och Ankarskolan.

Påskbergsskolan
Fritidshemmet på Påskbergsskolan är öppet för elever på Bockstensskolan, Furubergsskolan, Mariedalsskolan, Almers skola och Hagaskolan.

Bemanning

De öppna fritidshemmen kommer att bemannas med personal från elevernas ordinarie skolor och fritidshem samt vikarier i den mån det behövs. Vi kommer dock inte kunna garantera att varje elev möter just sin ordinarie personal under sin schemalagda tid.

Anmäl omsorgsbehov senast fredagen den 16 april

För att underlätta planering och bemanning ber vi er att senast fredagen 16 april anmäla omsorgsbehov under veckorna 27–30 (5 juli-30 juli) i Tempus. Behöver dessa tider av någon anledning justeras kan ni göra detta fram till fredag 14 maj. Efter det låser vi systemet och justeringar kan bara göras av personal på skolorna.

Under sommaren 2020 uteblev ca 40% av de anmälda eleverna. Tänk på att i god tid innan sommarlovet börjar meddela eventuella förändringar av det omsorgsbehov ni nu anmäler.

Mer information kring sommaromsorgen kommer meddelas via Tempus i början av juni.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter