Sök

Sommaröppna fritidshem 2023

Under sommaren minskar behovet av plats på fritidshem. Under vecka 28–31 (10 juli-4 augusti) slås fritidshemmen i Varbergs kommun samman. Vårdnadshavare som arbetar eller studerar under denna period erbjuds plats i sommaröppet fritidshem.

Schemalägg ditt omsorgsbehov senast den 15 mars

För att underlätta planering och bemanning ber vi dig att senast den 15 mars i Tempus anmäla omsorgsbehov under veckorna 28 - 31.

Blir det ändringar i schemat, meddela detta så snart som möjligt till personalen på det ordinarie fritidshemmet.

Omsorg kommer att erbjudas elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Sommaröppna fritidshem är Bläshammar skola, Bockstensskolan och Göthriks skola

Bläshammar skola

Fritidshemmet på Bläshammar skola är öppet för elever på Bläshammar skola, Lindbergs skola, Buaskolan, Deromeskolan, Kung Karl skola, Vidhögeskolan och Väröbackskolan.

Bockstensskolan

Fritidshemmet på Bockstensskolan är öppet för elever på Bockstensskolan, Påskbergsskolan, Furubergsskolan, Mariedalsskolan, Almers skola, Hagaskolan, Trönninge skola, Spannarps skola och Ankarskolan.

Göthriks skola

Fritidshemmet på Göthriks skola är öppet för elever på Göthriks skola, Bosgårdsskolan, Sibbarps skola, Rolfstorps skola och Skällinge skola.

Använd Varbergskartan Länk till annan webbplats. för att hitta skolorna och läsa mer.

Bemanning

De öppna fritidshemmen kommer att bemannas med personal från elevernas ordinarie skolor och fritidshem samt vikarier i den mån det behövs. Vi kommer dock inte kunna garantera att varje elev möter just sin ordinarie personal under sin schemalagda tid.

Ansökan tillfällig plats i fritidshem

Utnyttjar du idag inte fritidshem men kommer att arbeta eller studera under vecka 28-31 ska du ansöka om plats via en blankett. För mer information se Ansök, byt eller säg upp plats fritidshem | Varbergs kommun

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter