Sök

Sommaröppna fritidshem 2022

Under sommaren minskar behovet av plats på fritidshem och viss stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommaröppet fritidshem.

Under vecka 27–30 (4 juli-29 juli) slås fritidshemmen i Varbergs kommun samman. Anmälan till omsorg under dessa veckor är öppen 1-30 april.

Omsorg kommer att erbjudas elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Sommaröppna fritidshem är de på Bläshammar skola, Bosgårdsskolan och Bockstensskolan enligt nedan:

Bläshammar skola

Fritidshemmet på Bläshammar skola är öppet för elever på Lindbergs skola, Trönninge skola, Buaskolan, Deromeskolan, Kung Karls skola, Vidhögeskolan och Väröbackskolan.

Bosgårdsskolan

Fritidshemmet på Bosgårdsskolan är öppet för elever på Sibbarps skola, Rolfstorps skola, Skällinge skola och Göthriks skola.

Bockstensskolan

Fritidshemmet på Bockstensskolan är öppet för elever på Påskbergsskolan, Furubergsskolan, Mariedalsskolan, Almers skola, Hagaskolan, Spannarps skola och Ankarskolan.

Bemanning

De öppna fritidshemmen kommer att bemannas med personal från elevernas ordinarie skolor och fritidshem samt vikarier i den mån det behövs. Vi kommer dock inte kunna garantera att varje elev möter just sin ordinarie personal under sin schemalagda tid.

Anmäl omsorgsbehov senast den 30 april

För att underlätta planering och bemanning ber vi er att senast den 30 april anmäla omsorgsbehov under veckorna 27–30 i Tempus.

Under sommaren 2021 uteblev en stor del av de anmälda eleverna. Tänk på att i god tid innan sommarlovet börjar meddela eventuella förändringar av det omsorgsbehov ni nu anmäler.

För mer information kring sommaröppna fritidshem kontakta personal eller rektor på ditt barns skola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter