Sök

Vanliga frågor och svar om matsedeln i förskola och skola

Nedan hittar du vanliga frågor och svar kring matsedeln i skolan och förskolan.

Vad serveras till frukost på förskolor och fritidshem?

Vid frukosten som serveras på kommunens förskolor och fritidshem serveras exempelvis fil eller yoghurt med flingor/müsli eller gröt. Det kan också vara smörgås med pålägg, exempelvis ost, skinka eller leverpastej. Till frukost kan det också serveras frukt, grönsaker eller bär. Utbudet varierar från dag till dag.

Vad serveras till lunch på förskolor och skolor?

Det är upp till varje kock på tillagningsköket att välja maträtt utifrån en förutbestämd huvudingrediens. Varje vecka serveras det vanligen en färsrätt, två helvegetariska rätter, en fiskrätt samt en rätt baserad på antingen nötkött, korv, kyckling, fläsk eller skinka. Till varje måltid serveras mjölk, grönsaker och knäckebröd.

Vad serveras till mellanmål på förskolor och fritidshem?

Vid mellanmålen som serveras på kommunens förskolor och fritidshem serveras exempelvis fil eller yoghurt med flingor/müsli. Det kan också vara smörgås med pålägg, exempelvis ost, skinka eller leverpastej. Till mellanmålet kan det också serveras frukt, grönsaker eller bär. Utbudet varierar från dag till dag.

Hur kan ni garantera att barnen får en näringsriktig kost?

Vi kan garantera att det serveras en varierad och näringsriktig kost baserat på en fyraveckorsperiod. Kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer för måltider till barn och unga.

Varifrån kommer maten som serveras i förskolan och skolan?

Servicenämnden har som mål att allt kött och all kyckling som serveras i kommunens verksamheter ska vara ifrån Sverige. De har också målsättningen att 35 procent av alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska. Närmare 70 procent av de livsmedel som köptes in under det senaste året har kommit ifrån Sverige.
Kommunen upphandlar livsmedel med stöd av upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för livsmedel. Allt för att försöka vara så närproducerade och därmed klimatsmarta som möjligt. Men närproducerat är ett vitt begrepp (det är närmare till Danmark, Tyskland och Polen än till Stockholm från Varberg) och lagen om offentlig upphandling (LOU) gör det omöjligt för oss att i upphandlingsunderlagen ange att vi endast vill köpa svenskt eller halländskt.

Vid upphandling ställer vi också hållbarhetskrav och djurskyddskrav som motsvarar svensk djurskyddslag.

Hur säkerställer ni att barnen äter tillräckligt?

Vi kommer bland annat att arbeta med ökat barn- och elevinflytande för att hitta rätter som barnen och eleverna tycker om. Självklart ska bästa möjliga skolmåltider serveras utifrån de nya förutsättningar som gäller. Det är en utmaning att kombinera smak, näring, ekonomi och miljötänk och vi arbetar hela tiden för att lyckas med detta på bästa sätt.

Hur arbetar ni för att minska matsvinnet?

Vi mäter kontinuerligt hur mycket mat som slängs av eleverna i skolorna och hur mycket mat som blivit över efter exempelvis en lunch. Det sker också muntlig feedback från alla fritidshem och förskolor. Statistiken återkopplas till tillagningsköket. På så vis får kocken veta vad barnen tyckte om varje serverad rätt och kan justera matsedeln därefter.

Eleverna på olika skolor har också fått tävla mot varandra i att slänga så lite mat som möjligt. Genom sådana aktiviteter lyfter vi frågan om matsvinn och ökar deras kunskap om matens påverkan på miljön.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter