Sök

Ny skolorganisation 2021-2034

För att möta behoven i ett växande Varberg har förskole- och grundskolenämnden fattat beslut om en ny skolorganisation för Varbergs kommun.

Beslutet möjliggör en mer hållbar skolorganistation som är mer likvärdig än den tidigare. Beslutet följer en stadieindelning av kommunens skolor och inga elever kommer ha fler än en övergång mellan skolor under sin studietid. Genom den nya skolorganisationen ges en långsiktig plan för den ökning av de drygt 1900 elever som ska beredas plats fram till år 2034.

Skolorganisation på 10-15 års sikt

Tre nya skolor:

 • F-9 skola i området nordväst.
 • F-9 skola i området centrum norr.
 • F-9 skola i området syd.

Beslut om en ny grundsärskola och förändrad stadieindelning på vissa befintliga skolor och förändrade upptagningsområden. Upptagningsområden kan komma att behöva förändras ytterligare och anpassas över tid beroende på hur staden utvecklas.

 • Bläshammars skola F-5 blir F-6.
 • Eleverna från Spannarps skola F-3 påbörjar årskurs 4-9 på Ankarskolan.
 • Resursskola etableras i Varbergs kommun.

 • Kung Karl skola F-5 blir F-6. Övergång i årskurs 7 till Lindbergs skola från läsåret 2023/24.
 • Första förändringar i upptagningsområden i centrum. Förändringarna påverkar Furubergsskolan och Bockstensskolan upptagningsområden. Karta.

 • Ny skola Håsten F-9 med förändringar i upptagningsområden.
 • Ny grundsärskola med plats för 120 elever vid ny grundskola på Håsten.
 • Bockstensskolan F-5 blir F-9.
 • Furubergsskolan F-5 blir F-6.

 • Ny skola nordväst F-9 med förändringar i upptagningsområden.

 • Ny skola Syd F-9 med förändringar i upptagningsområden.
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter