Sök

Nya upptagningsområden läsåret 2022/2023

Varbergskartan håller på att uppdateras vilket gör att förändringarna inför läsåret 2022/2023 inte framgår i dagsläget.

Inför läsåret 2022/2023 sker förändringar i upptagningsområdet för Bockstensskolan och Furubergsskolan för förskoleklass.

Karta som beskriver justering av upptagningsområde inför förskola 2022_2023
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter