Sök

Skola24

I Varbergs kommun används Skola24 för att hantera schema och närvaro för alla elever i kommunal grundskola. Vårdnadshavare kan ta del av elevens närvaro via webben eller mobilappen.

Anmäla frånvaro grundskola

Vårdnadshavare frånvaroanmäler sitt barn i Skola24 på något av följande sätt:

 • Skola24 telefonsvar 0515-43610
  Frånvaroanmälan måste göras varje dag som eleven är frånvarande. Efter frånvaroanmälan via telefon kommer ett meddelande skickas till vårdnadshavare för att säkerställa att inte någon obehörig gjort frånvaroanmälan.
 • Logga in i Skola24 på webben. Frånvaro kan anmälas flera dagar i sträck.
 • I Skola24 MobilApp. Frånvaro kan anmälas flera dagar i sträck.

Anmäla frånvaro fritidshem

Anmälan om frånvaro till fritidshem görs i Tempus.

Anmäla frånvaro i Unikum Familj-appen

Det är också möjligt att använda Unikum Familj-appen för att anmäla frånvaro. Då anmäls frånvaron i både Tempus för fritids och Skola24 för skolan. Läs mer på Unikum.

Ansökan om ledighet

Skola24 används för att ansöka om ledighet via webben. För mer information kring ledighetsansökan, Läsårstider, lov och ledigheter för grundskolan.

Genom Skola24 kan vårdnadshavare:

 • Ta del av schema för sitt/sina barns lektioner.
 • Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.
 • Få ut en grafisk översikt kopplad till elevens frånvaro.
 • Göra ledighetsansökan.
 • Få ut en klasslista.
 • Använda Skola24 MobilApp för att ta del av schema samt göra frånvaroanmälningar.

Kontaktuppgifter i Skola24

Vårdnadshavare behöver uppdatera sina kontaktuppgifter om de förändras i Skola24 för att få meddelanden om frånvaro. Information om hur vårdnadshavare uppdaterar kontaktuppgifter i Skola24 finns på denna instruktionsfilm (Youtube) Länk till annan webbplats..

Så kommer du åt Skola24

Som vårdnadshavare kan du logga in i Skola24 med e-legitimation, både via webben och i appen. Detta förutsätter att skolans administratör har lagt till elever med vårdnadshavare i Skola24.

Skola24 via webben

Genom att logga in i Skola24 via webben når du all funktionalitet oavsett vilken plattform du använder.

Mobilappen Skola24

Genom att ladda ner appen når du funktionalitet för schema och frånvaroanmälan. Dock måste du gå till Skola24 på webben för att göra ledighetsansökan. Här finns mer information om hur du använder appen. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter