Sök

Skola24

I Varbergs kommun används Skola24 för att hantera schema och närvaro för alla elever i kommunal grundskola. Vårdnadshavare kan ta del av elevens närvaro via webben eller mobilappen.

Anmäla frånvaro

Frånvaroanmälan ska göras för varje dag som eleven är frånvarande. Vårdnadshavare frånvaroanmäler sitt barn i Skola24 på något av följande sätt:

  • Skola24 telefonsvar 0515-43610
  • Logga in i Skola24 på webben
  • I Skola24 MobilApp
  • Anmälan om frånvaro till fritidshem görs i Tempus.

Genom Skola24 kan vårdnadshavare:

  • Ta del av schema för sitt/sina barns lektioner.
  • Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.
  • Få ut en grafisk översikt kopplad till elevens frånvaro.
  • Göra ledighetsansökan.
  • Få ut en klasslista.
  • Använda Skola24 MobilApp för att ta del av schema samt göra frånvaroanmälningar.

Så kommer du åt Skola24

Som vårdnadshavare kan du logga in i Skola24 med e-legitimation, både via webben och i appen. Detta förutsätter att skolans administratör har lagt till elever med vårdnadshavare i Skola24. Detta fungerar från och med vårterminen 2020 och ersätter hanteringen med aktiveringskod.

Skola24 via webben

Genom att logga in i Skola24 via webben når du all funktionalitet oavsett vilken plattform du använder.

Mobilappen Skola24

Genom att ladda ner appen når du funktionalitet för schema och frånvaroanmälan. Dock måste du gå till Skola24 på webben för att göra ledighetsansökan. Här finns mer information om hur du använder appen. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter