Sök

Skolplacering och byte av skola

Barn i Varbergs kommun erbjuds plats i kommunal skola nära hemmet. Här beskrivs hur du gör om du önskar att ditt barn börjar i en annan skola eller om du vill att ditt barn byter skola senare under skolgången.

Alla barn som är folkbokförda i Varberg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Det gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. För dig med barn som ska börja förskoleklass finns mer information på sidan Börja förskoleklass.

Önska skolplacering

Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola som du vill att ditt barn ska gå i. Skolbyte mellan kommunala grundskolor i Varberg sker först och främst inom angivna perioder. Läs mer under Byte av skola under pågående skolgång nedan.

Observera

  • Ibland är det fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser i årskursen. I de fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta emot används beslutade urvalskriterier som du kan läsa mer om Varbergs kommuns riktlinjer och urval vid skolplacering.
  • Rätten till skolskjuts påverkas vid val av annan skola än den anvisade. Se nedan.

Byte av skola under pågående skolgång

Du kan önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går. Varbergs kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavares önskemål.

Ansökan skolbyte under skolbytesperioder

För dig som vill byta till en kommunal skola i Varbergs kommun erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår. Bytet avser skolstart nästkommande termin. För att ansöka om skolbyte används blanketten Byte av skola under pågående skolgång. Pdf, 330.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För elev som flyttar in i kommunen eller flyttar inom kommunen finns möjlighet att ansöka om byte löpande under läsåret. Läs mer under fliken Byte av skola vid flytt till eller inom kommunen.

Skolbyte inför vårterminen 2023

För en plats till terminsstart vårterminen 2023 ska ansökan inkommit till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 6 november 2022.

Skolbyte inför höstterminen 2023

För en plats till terminstart höstteminen 2023 ska ansökan inkommit till förskole- och grundskoleförvaltningen senast den 30 april 2023.

Samtliga ansökningar handläggs efter sista ansökningsdagen. Ansökningarna hanteras samtidigt för att det ska vara en rättssäker process där alla sökande ges samma förutsättningar.

Ansökan är bindande

En ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att det inte är möjligt att ångra sig om eleven får en ny skolplacering.

Byte av skola vid flytt

Om du flyttar till Varbergs kommun eller inom kommunen är vår ambition att ditt barn ska erbjudas plats i en skola inom upptagningsområdet eller annan kommunal skola i anslutning till hemmet.

Önskar du byta skola i samband med att ditt barn flyttar meddela detta via blankett - Byte av skola under pågående skolgång Pdf, 330.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Ansökan om byte i samband med flytt kan ske löpande unde läsåret. Om ni inte har flyttat ännu behöver du tillsammans med blanketten skicka in ett bostadskontrakt (exempelvis hyreskontrakt eller köpekontrakt) som styrker er nya folkbokföringsadress.

Byte till fristående skola i Varbergs kommun eller till skola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en fristående skola i Varbergs kommun, en kommunal skola i en annan kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan.

Du kan använda blanketten Byte av skola Pdf, 330.3 kB, öppnas i nytt fönster.och skicka till den skola som är aktuell. 

Byte till skola i Varbergs kommun av elev folkbokförd i annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg är det möjligt att ansöka om skolplacering i Varbergs kommun. Använd blanketten Mottagande av barn/elev från annan kommun Pdf, 315.8 kB. – förskola, förskoleklass och grundskola Pdf, 315.8 kB..

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör/anvisats är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Läs mer om kommunala grundskolor

Grundskolor i Varberg.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter