Sök

Val av skola eller byte av skola

Barn i Varbergs kommun erbjuds plats i kommunal skola utifrån sin bostadsadress. Här beskrivs hur du gör om du önskar att ditt barn börjar i en annan skola eller om du vill att ditt barn byter skola senare under skolgången.

Börja förskoleklass 

Har du ett barn som fyller sex år 2022 kommer du få information hemskickad till dig under januari månad 2022 om vilken kommunal skola ditt barn tillhör. Den skola som ditt barn tillhör är utifrån det upptagningsområde som skolan har och där barnet bor, har sin folkbokföringsadress.

Val av annan skola än den anvisade

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den anvisade har du möjlighet att göra ett önskemål om val av skola. Inför läsåret 2022/2023 kommer en e-tjänst för val av skola lanseras. Möjligheten att göra valet via blankett Val av skola Pdf, 188.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 188.5 kB) kvarstår. Ansökan undertecknas och skickas till Varberg direkt enligt anvisning på blankett.

För kännedom: Trönninge skola är fullsatt och tar inte emot några elever utanför skolans upptagningsområde.

Val av kommunal skola i annan kommun, fristående skola i Varbergs kommun eller fristående skola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en kommunal skola i en annan kommun, en fristående skola i Varbergs kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan. Rektor på den önskade skolan beslutar om barnet kan tas emot på skolan. Blanketten Val av skola fylls i av vårdnadshavare och undertecknas, vilken därefter skickas till den skola som är aktuell.   

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Byte av skola under pågående skolgång

Om du flyttar till kommunen eller inom kommunen kommer ditt barn att erbjudas plats i den skola utifrån det upptagningsområde som ni tillhör.

Du kan även välja att byta till annan skola under ditt barns skolgång. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går. Varbergs kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose ditt/ert önskemål.

Du har även möjlighet att ansöka om en plats för ditt barn i en skola i en annan kommun.

Om du som vårdnadshavare önskar byta till annan kommunal skola eller fristående skola i Varbergs kommun eller annan kommun ska blanketten Byte av skola under pågånde skolgång Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 160 kB) användas.

För kännedom: Trönninge skola är fullsatt och tar inte emot några elever utanför skolans upptagningsområde.

Skolskjuts vid byte av skola under pågående skolgång

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Byte till skola i Varbergs kommun av elev folkbokförd i annan kommun

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun än Varberg, kan plats ändå sökas på skola i Varbergs kommun. Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn på en kommunal skola i Varbergs kommun fyller du i blanketten Mottagande av barn/elev från annan kommun – förskola, förskoleklass och grundskola Pdf, 315.8 kB. (Pdf, 315.8 kB).

För kännedom: Trönninge skola är fullsatt och tar inte emot några elever utanför skolans upptagningsområde.

Kontakta aktuell skola

Har du frågor om val av skola är du välkommen att kontakta den skola du önskar att ditt barn ska gå i.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter