Sök

Gymnasieskola

I Varbergs kommun finns en kommunal, tre fristående gymnasieskolor samt Munkagårdsgymnasiet Region Halland.

Gymnasieskolan vänder sig till dig som avslutat grundskolan. Gymnasieskolans utbildningsprogram är treåriga och inkluderar yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram, nationella idrottsutbildningar och program med nationell antagning. För att gå i gymnasieskolan måste du göra en ansökan. Gymnasieskolan är avgiftsfri.

Gymnasieskolans utbildningsprogram ger grundläggande kunskaper för fortsatta studier, ett framtida yrkesliv och aktivt deltagande i samhällslivet.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter