Sök

Betyg och bedömning

Betygen i gymnasie­skolan sätts efter en nationell betygs­skala med sex steg, A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyg sätts på varje avslutad kurs. På gymnasie­arbetet sätts enbart betyget E eller F.

Vid betygssättningen ska all tillgänglig information om dina kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven användas och en allsidig bedömning ska göras av dina kunskaper. Det innefattar de kunskaper som du visat fram till och med det tillfället då betyget sätts. Underlaget ska bygga på varierade bedömningsformer t.ex. prov och muntliga prestationer gjorda vid flera tillfällen.

Individuell studieplan

Du som studerar på en gymnasieskola ska ha en individuell studieplan. Studieplanen innehåller information om vilka kurser du läser under skolåret, vilka kurser du inte påbörjat än och vilka kurser du avslutat samt vilket betyg du fått i de avslutade kurserna.

Studieplanen uppdateras kontinuerligt till exempel efter ditt studieval och efter genomgång i samband med utvecklingssamtalet.

Kopia av gymnasie­betyg

Om du har gått på en gymnasie­skola i Varberg kan beställa en kopia av ditt betyg i efterhand. Beroende på vilken skola och vilket program du gått på förvaras betygen i olika arkiv:

Kontakta Kommunarkivet.

Kontakta Kommunarkivet om ditt betyg är utfärdat från och med läsåret 2011/2012. Är ditt betyg utfärdat innan dess kontaktar du den aktuella skolan.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter