varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gymnasiala studier utomlands

Om du vill förlägga dina gymnasiala studier utomlands kan du ansöka om att få ta med dig din ”skolpeng” för att bekosta dina studier.

För att pröva din rätt att ta med din ”skolpeng” för gymnasiala studier utomlands måste du göra en ansökan. Ansökan ska göras senast fyra månader innan du påbörjar dina studier. Ansökan görs via blankettPDF (pdf, 201.4 kB).

I Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala studier utomlandsPDF (pdf, 56.1 kB) hittar du mer information om vilka kriterier som ska uppfyllas du och den skola du planerat förlägga dina gymnasiala studier vid behöver uppfylla samt hur ansökan mer specifikt går till.

ikon

Kontakta oss

Varberg dirket

Självservice & blanketter