varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tilläggsbelopp

Rektor för fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbeloppet kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje för tilläggsbelopp

Varbergs kommun har en riktlinje för tilläggsbelopp.PDF (pdf, 102 kB)

Ansök om tilläggsbelopp

Du ansöker om tilläggsbelopp via blankett.Word (word, 75.1 kB) Det finns också en instruktion med mer information om hur du fyller i blanketten.PDF (pdf, 45.7 kB)

Ansökan om modersmålsundervisning

För fristående grundskola och gymnasieskola finns ytterligare två dokument, Information om ansökan för modersmålsundervisning i fristående grundskola och gymnasieskolaPDF (pdf, 146.9 kB) samt Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.Word (word, 72.5 kB)

ikon

Kontakta oss

Varberg dirket

Självservice & blanketter