Sök

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan erbjuder gymnasieutbildning för den person som avslutat grundskola eller anpassad grundskola och på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada har rätt att mottas i denna skolform.

Den anpassade gymnasieskolans utbildningar är fyraåriga och inkluderar yrkesinriktade och individuella program.

Den anpassade gymnasieskolan ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

I Varbergs kommun finns en anpassad gymnasieskola på Peder Skrivares skola. Du hittar mer information om bland annat programutbud på Peder Skrivares webbplats:

Anpassad gymnasieskola (pederskrivaresskola.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter