Sök

Mobbning, trygghet, säkerhet

Barn och elever har rätt till en bra och säker miljö i förskolan och skolan som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Ibland inträffar dock händelser som gör att barn och elever behöver hjälp och stöd. På dessa sidor finns information om kränkande behandling och olyckor och kriser.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter