Sök

Kränkande behandling

Det kan finnas många anledningar till att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Oavsett anledning är det alltid fel att behandla en annan människa illa. Inget barn eller elev ska behöva utstå exempelvis våld, nedsättande kommentarer, skvaller, förnedrande uppföranden eller utfrysning.

All personal i förskola och skola är skyldiga att anmäla till förskolechef eller rektor om de får reda på att någon upplever sig kränkt. Det gäller oavsett om det är ett barn, en elev eller personal som kränker.

Varje förskola och skola har en likabehandlingsplan

Förskola och skola har en viktig uppgift att motverka kränkningar, både genom förebyggande arbete och genom att ingripa när något händer. Hur varje förskola och skola arbetar för att motverka kränkningar finns nedskrivet i deras likabehandlingsplan.

Har du eller någon du känner blivit utsatt för kränkningar?

Om du eller någon du känner blivit utsatt för kränkningar, är det viktigt att du berättar det. Du kan vända dig till personalen på förskolan, en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för.

Kontakta förskola eller skola

Har du frågor eller vill berätta om en kränkning är du välkommen att kontakta aktuell förskola eller skola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter