Sök

Förskola och skola för nyanlända

Välkommen till Varbergs kommun! För att du som är nyanländ ska kunna erbjudas plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola måste du göra en anmälan.

Anmälan till förskola för nyanlända barn 1-5 år

När barn i åldern 1-5 år anländer till Varbergs kommun ska vårdnadshavare eller god man anmäla att barnet vill gå i förskola. Efter anmälan kontaktas vårdnadshavare eller god man.

Boka kartläggning för nyanlända barn 6-15 år

Du som är 6-15 år, nyanländ till Varbergs kommun och ska gå i grundskolan är välkommen att göra en anmälan för kartläggning. Sedan kallar vi till kartläggning om eleven inte gått i svensk skola tidigare.

Elev som gått i svensk skola innan flytten till Varberg ska istället anmäla sig genom blanketten Byte av skola.

Anmälan till gymnasieskolans Språkintroduktion för nyanlända ungdomar från 16 år

Du som är 16-19 år, nyanländ till Varbergs kommun och vill börja på gymnasiet är varmt välkommen att anmäla dig till Språkintroduktion. Efter din anmälan blir du kontaktad och kallad till ett inskrivningssamtal. Antagning sker kontinuerligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter