Sök

Anmälan till förskola för nyanlända barn 1-5 år

Vänligen fyll i anmälan nedan. Efter att anmälan skickats in kontaktas vårdnadshavare eller god man.

Anmälan


Barnets personuppgifterAnge om boendet är permanent eller tillfälligt

Ange om boendet är permanent eller tillfälligtInformation om språkkunskaper
Om barnet är asylsökande, ange även nedanstående uppgifter


Vårdnadshavares personuppgifter


Vårdnadshavares personuppgifter


Information om den som gör anmälan


Jag som anmäler är:
Information om den som gör anmälan

Om du som anmäler är god man, kontaktperson, kontakt på boende eller annat, uppge dina kontaktuppgifter:


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter