Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-04-28

SKAL – samverkan skola-arbetsliv på riktigt!

Under tre års tid har ett arbetssätt för samverkan skola-arbetsliv formats i samarbete med Varbergs lokala näringsliv och de kommunala grundskolorna. Samarbetet kallas SKAL (skola-arbetsliv) och är ett långsiktigt, systematiskt och återkommande arbetssätt för elever, där eleverna möter fler än femtio olika yrken under sina nio år i grundskolan.

SKAL startade 2008. På tre av grundskolorna i Varbergs kommun knöts nära relationer till Södra Cell Värö och Ringhals med syfte att förverkliga en tanke om samverkan skola-arbetsliv på riktigt. När så barn-och utbildningsnämnden 2012 fattade beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en modern arbetslivsorientering som skulle motsvara den traditionella PRAO:n, sattes siktet in att låta SKAL bli det arbetssätt som alla grundskolor använde i syfte att samverka skola-arbetsliv och stärka elevers valkompetens för framtida val för studier och yrken.

Det breda perspektivet i studie- och yrkesvägledning är hela skolan ansvar, och SKAL motsvarar samt förverkligar detta i Varbergs kommunala grundskolor. Varje arbetslag i respektive stadie driver och ansvarar för processer och aktiviteter, vilka är återkommande år för år. Lärarna samarbetar med kollegor och företag, central skola- arbetslivsutvecklare samt skolledning. SKAL är förankrat i verksamhetsplan som ett ”hur” i ett av de kommunövergripande målen och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

De tolv SKAL-företagen som ingår i samarbetet har var och ett minst 35 olika yrken inom egna företaget och/eller organisationen. Två av de tolv SKAL-företagen, Region Halland och Varbergs Sparbank, är kommunövergripande och samarbetar med alla skolor, ca 6 800 elever, och tio företag har ett geografiskt skolområde med cirka 1100 elever som partners. De tio ”skolgeografiska” SKAL-företagen är: Bildepån, COOP Forum, Derome, Hajen Lågpris, ICA Kvantum Varberg, Kusthotellet, Ringhals, Södra Cell Värö, Varbergs Bostad och VIVAB.

SKAL-samarbetet är långsiktigt. Från hösten 2017 rullas hela processen ut på skolor och företag, och det är med höga förväntningar skola-arbetsliv möts och ger framtidens medarbetare en positiv start och upplevelse av vad det innebär att ha ett jobb i olika branscher och yrken. SKAL – samverkan skola-arbetsliv är på riktigt, och riktigt viktigt!

 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna