Sök

Aktionsforskning

I Varbergs förskolor bedrivs systematiskt kvalitetsarbetet genom aktionsforskning. Syftet är att utveckla och fördjupa pedagogernas kunskaper och färdigheter för att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och intressen.

Genom aktionsforskning granskas den egna praktiken med stöd i läroplan, aktuell forskning och pedagogernas kompetenser och erfarenheter. Detta utgör grunden i utvecklings- och förbättringsarbetet på varje förskola.

Så här går aktionsforskning till 

I aktionsforskning är det arbetslagets praktik som studeras. Forskning följer en väl beprövad process som kortfattat kan beskrivas enligt nedan:

  • Identifiera och kartlägga ett utvecklingsområde
  • Formulera en fråga utifrån utvecklingsområdet
  • Planera en aktion/handling
  • Genomföra en aktion/handling
  • Följa aktion/handling med hjälpa av olika verktyg som loggbok, observationer, intervjuer och videoinspelningar
  • Beskriva resultatet
  • Analysera insamlat material
  • Reflektera över resultatet utifrån teori och erfarenhet
  • Dokumentera
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter