Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-11-15

Tal, begrepp och programmering

Andelen elever som når de högre kvalitéerna, och de högre kunskapskraven, i matematik skiljer sig från övriga ämnen. I uppföljning med analys synliggörs att elever i senare år brister i taluppfattning.
- Innehållet i den övergripande kompetensutvecklingsinsatsen vi startade i augusti, riktas nu in på de stadier där lärarna arbetar, säger Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Karolina Antonsson och Anna Gradén

Karolina Antonsson och Anna Gradén

Under läsåret 2017/18 genomförs fyra kompetensutvecklingsdagar i matematik och teknik där innehållet är anpassat utifrån de stadier som deltagande lärare undervisar i. Under en treårsperiod kommer kompetensutveckling att ske med fokus på tre områden, taluppfattning, begreppsförståelse och programmering. Det finns ett behov av en övergripande helhet med systematik när det gäller förväntningar, strukturer och uppföljning inom matematik och dess progression.
- Det krävs ett långsiktigt arbete med en gemensam målbild, riktad kompetensutveckling och tidiga insatser för bättre grundkunskaper, säger Maria Wirén.

Pedagog Varberg var på plats, hos de tre stadierna, under den första kompetensutvecklingsdagen.

 

Ola Helenius från NCM föreläste för lärare åk F-3

Ola Helenius från NCM föreläste för lärare åk F-3

Taluppfattningens betydelse åk F-3

När lärare i åk F-3 samlas för den första matematikföreläsningen med fokus på taluppfattningens betydelse bjuds det på en rejäl teoretisk utmaning. Dagens föreläsare Ola Helenius, från Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, menar att taluppfattning innebär att ha förmågan att förstå, använda och byta ut tal i olika situationer.
- Vi kvantifierar mycket i vår vardag, ibland utan att vi ens tänker på det. Taluppfattningen är en viktig aspekt för att veta hur saker fungerar, säger han.
Karolina Antonsson och Anna Gradén, lärare på Påskbergsskolan, uppskattar bra input och idéer.
- Tankarna har redan börjat snurra. Det är kul, men en rejäl utmaning det här, säger de.
Lärarna är positiva till satsningen inom matematik och framförallt till att även de som arbetar i förskoleklass är med.
- Det är viktigt att vi alla får höra samma sak. Jag känner att fortbildningar hjälper mig att bli mer trygg i mitt uppdrag och jag vågar testa nya saker, säger Karolina Antonsson.

Begreppsförståelse åk 4-6

Begreppsförståelse är en av nycklarna vid problemlösning. Det innebär att undervisningen behöver utformas med höga förväntningar på elevernas kapacitet att lära sig ett avancerat begreppsspråk i matematik. Singapore Math står på agendan när lärare som undervisar i matematik i åk 4-6 samlas för en fördjupande kompetensutveckling. En av grundprinciperna i modellen är att eleverna ska få en djupare förståelse för centrala begrepp, snarare än att lära sig utantill hur man löser en uppgift.
-      Med Singapore Math får läraren en central roll och jag ser dagens föreläsning som en aptitretare. Det behövs ett samlat grepp för likvärdighet i kommunen men för att kunna implementera Singapore Math på riktigt behöver vi lärare en adekvat utbildning i metoden, säger Sandra Jansson, Göthriks skola.

Programmering åk 7-9

I Håstensskolans aula är lärare som undervisar i matematik och teknik i åk 7-9 samlade för den första riktade fortbildningen utifrån förändringar och tillägg i läroplanen med fokus på programmering i både teknikämnet och matematikämnet. I ämnet matematik är det NCM som svarar för innehållet kring förståelse av symbolers och algoritmers betydelse och i teknik konstruktioner och tillämpning av styrning och reglering. Krav att tillämpa programmering i ämnena är från höstterminen 2018, och kompetensutvecklingsinsatser har alltså nu dragit igång.
- Vi ska använda programmering som stöd för det matematiska tänkandet, förklarar projektledare Ulrica Dahlberg, från NCM. Hur det kommer att ske, ska vi tillsammans svara på. Vilken matematik kan vi programmera? När är det meningsfullt och värdefullt att programmera i matematik?
Magnus Lindblad och Magnus Carlenäs, IT-utvecklare respektive lärare i Ma/Tk i Varberg, har medskapat till innehållet i den kompetensutvecklingen som nu tar fart i Varberg. Tillsammans med NCM har de skruvat och vridit på vad som ska inkluderas och utgått från framskrivna förändringar och tillägg i läroplanen.
- Grundskolan ska se till att eleverna kan programmera när de kommer till gymnasiet, eftersom nästa nivå har fokus på problemlösning, säger de samstämt. Att programmering nu tar klivet in i skolan grundar sig i tre områden. Elevers digitala kompetens ska öka, vi ska ge eleverna goda förutsättningar att leva i ett digitalt samhälle och också svara på den efterfrågan av programmerare som arbetsmarknaden har.

Frida Eckegren Serholt
Frida Ljungkvist
Viktoria Struxsjö

 

ikon

Senaste nyheterna