varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

From Great To Excellent

From Great to Excellent, FGTE, är ett regionalt samarbete mellan kommunerna Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Laholm samt Region Halland. Högskolan i Halmstad deltar också som samarbetspartner.

Samarbetet innebär i korthet att de samverkande kommunerna, genom gemensamt systematiskt kvalitetsarbete (i form av kompetensutveckling, kollegialt lärande och analyser) identifierar framgångsfaktorer för utvecklingsinsatser som leder till positiv resultatutveckling för elevernas måluppfyllelse. Arbetet i FGTE är ett långsiktigt arbete som utgår från utvecklingsarbetet i respektive kommun.

Gemensam kompetensutveckling och utbyten

Deltagarna i samarbetet ska i organiserad form lära av varandra, genomföra gemensam kompetensutveckling och följa upp effekterna för att kunna ta ytterligare gemensamma steg. Genom Högskolan i Halmstad knyts praktiknära forskare till arbetet och högskolans roll är att bedriva forskning tillsammans med kommunerna inom identifierade utvecklingsområden. Högskolan avser även att använda erfarenheterna i utveckling av lärarutbildningen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter