Sök

Särskilt stöd

Person håller en penna mot ett papper

Foto: Mostphotos

Om ditt barn har svårt att klara skolarbetet ska skolan ge ditt barn särskilt stöd. Detta utformas för ditt barns behov och förutsättningar. Stödet ges i första hand inom den grupp eller klass som barnet går i. Särskilt stöd ges också till barn i förskolan.

När det uppmärksammas att ett barn eller en elev är i behov av extra stöd startar förskolan eller skolan en utredning. En kartläggning görs då av personalen för att ta reda på vilken stödinsats barnet eller eleven bäst behöver. Ibland kopplas även experter in, till exempel specialpedagoger och skolpsykolog.

I grundskolan och gymnasieskolan ska stödåtgärder sättas in även om utredningen inte i klar. Eleven behöver heller ingen diagnos för att vara berättigad särskilt stöd.

Kontakta ditt barns förskola eller skola

Har du frågor om särskilt stöd är du välkommen att kontakta ditt barns förskola eller skola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter