Sök

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för de elever som har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Grundsärskolan innefattar också träningsskolan för de elever som inte kan tillgodose sig undervisningen i grundsärskolan. För grundsärskolans elever finns också fritidshem.

Grundsärskolan omfattar nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år.

De grundläggande bestämmelserna om grundsärskolan finns i skollagen och i särskoleförordningen. Grundsärskolan har samma läroplan som grundskolan men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen. Träningsskolan har andra kunskapskrav än grundsärskolan och har en grundläggande och en fördjupad inriktning.

I Varbergs kommun finns två kommunala grundsärskolor, Mariedals grundsärskola för elever i åk 1-9 och Almers grundsärskola för elever i åk 7-9.

Ansök om plats i grundsärskola

Ansökan om plats i grundsärskola görs av vårdnadshavare. Kontakta rektor på den förskola eller den grundskola där ditt barn går för mer information.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter