Sök

Särskild utbildning för vuxna, lärvux

Lärvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du är välkommen att delta i särskild utbildning för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar grundsärskolan. Särskild utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på den nivå som utbildningen på nationella program i gymnasiesärskolan ska ge. På gymnasial nivå erbjuder vi både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildningen är en grundläggande yrkesutbildning som ger deltagarna möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet och komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som de lär sig mer om ett yrke av en kunnig handledare.

Lärvux drivs från och med hösten 2021 i Komvux-regi med Folkuniversitetet som utförare. Är du intresserad av att studera på lärvux, kontakta studie- och yrkesvägledare Therése Johansson.

ikon

Kontakta oss

Therése Johansson

Studie- och yrkesvägledare

072-983 92 44

therese.johansson1@varberg.se

Självservice & blanketter