Sök

Riktlinjer för skolskjuts gällande gymnasiesärskolan

Elever i gymnasiesärskolan har vid behov rätt till kostnadsfri skolskjuts. Vid beslut om skolskjuts ska det göras en bedömning av om skolskjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Detta gäller oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående gymnasieskola inom kommunen. Kommunen är dock inte skyldig att anordna skolskjuts för en elev som går i en fristående gymnasiesärskola om det innebär att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Grundförutsättningar för skolskjuts 

För att en elev i gymnasiesärskolan ska vara berättigad skolskjuts ska eleven: 

• Vara folkbokförd i Varbergs kommun. 

• Gå i anvisad gymnasiesärskola Varbergs kommun. 

• Ha ett behov av skolskjuts mellan folkbokföringsadress och den anvisade skolan. 

Ansökan om skolskjuts

Grundregeln är att skolskjuts kan medges mellan elevens folkbokföringsadress och den skola eleven går i. Skolskjuts medges med två resor per dag. Prövning av rätt till skolskjuts görs individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de författningsbestämmelser och riktlinjer som reglerar rätten till skolskjuts. Samtliga förutsättningar som kan utgöra grund till skolskjuts prövas. 

Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår, ansökan görs via e-tjänsten Skoltaxi Länk till annan webbplats.

Ladda hem riktlinjer för skolskjutsgällande gymnasiesärskola Pdf, 1.8 MB.

ikon

Kontakta oss

Varberg Direkt

Självservice & blanketter