Sök

Elevresor

Du som studerar vid en gymnasieskola kan ansöka om reseersättning i form av resekort eller kontantersättning för resor mellan hemmet (folkbokföringsadress) och din gymnasieskola. Du måste göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

För att du ska vara berättigad reseersättning ska du:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun
  • Ha minst 6 km resväg mellan skola och folkbokföringsadress
  • Vara heltidsstuderande på en gymnasieutbildning
  • Vara berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • Ej får inackorderingstillägg för samma tidsperiod

Reseersättning för elever på Peder Skrivares skola eller gymnasieskola i annan kommun

Om du studerar på Peder Skrivares skola eller en kommunal eller fristående gymnasieskola i annan kommun kan du ansöka om resekort via självservice Länk till annan webbplats.eller ansöka om kontantersättning via självservice Länk till annan webbplats.. Ta del av reglerna för reseersättning Pdf, 382.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 382.8 kB) innan du gör din ansökan.

Ansökan beviljas tidigast från och med den månad då fullständig ansökan inkommit. Ansökan kan inte göras i efterhand för avslutad termin. Byte från resekort till kontantersättning eller tvärtom, kan bara ske inför ny termin, inte mitt i terminen. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Beviljat resekort hämtas på Varberg Direkt, Norra Vallgatan 14.

Har du beviljats kontantersättning sätts pengarna in på ditt konto i slutet av varje månad, med start september.

Reseerättning för elever på fristående gymnasieskola i Varbergs kommun

Om du studerar på en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun kan du ansöka om resekort eller kontantersättning via blankett Pdf, 73.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 73.8 kB). Ta del av reglerna för reseersättning Pdf, 283.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 283.8 kB) innan du gör din ansökan. Blanketten skickas eller lämnas till din skola.

Ansökan beviljas tidigast från och med den månad då fullständig ansökan inkommit. Ansökan kan inte göras i efterhand för avslutad termin. Byte från resekort till kontantersättning eller tvärtom, kan bara ske inför ny termin, inte mitt i terminen. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Beviljat resekort hämtas ut på din skola. Har du beviljats kontantersättning sätts pengarna in på ditt konto i slutet av varje månad.

Reseersättning för dagliga resor under APL

Om du inte har beviljad reseersättning för dagliga resor till och från gymnasieskolan eller om beviljad reseersättning inte täcker resorna till och från din APL-plats kan du ansöka om ersättning för dagliga resor under din praktik. För att du ska beviljas reseersättning vid APL ska:

  • Resvägen mellan folkbokföringsadress och APL-plats vara minst 6 km
  • Du ej inneha resekort med kollektivtrafik eller kontantersättning för ordinarie resor mellan folkbokföringsadress och gymnasieskola
  • Ditt resekort med kollektivtrafik eller kontantersättning ej täcka resebehovet mellan folkbokföringsadress och APL-plats
  • Du ej erhålla någon form av ersättning för tillfälligt boende i samband med APL

Ansökan om reseersättning vid APL görs i samband med avslutad APL-period och kan inte göras i efterhand för avslutad termin. Du ansöker med en blankett som nås via självservice genom knappen nedan. Ifylld blankett skickas- eller lämnas sedan in till din skola.

Information om ditt resekort finns på Hallandstrafikens webbplats

Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om ditt resekort. Du hittar bland annat information om kortets giltighetstid, hur du använder kortet och hur du gör om du vill resa under skol- och studiedagar efter att skolkortet slutat gälla.

Förlust eller stöld av resekort

Om du förlorar eller blir bestulen på ditt resekort ska du anmäla det till Varberg direkt, som också förser dig med ett nytt resekort. Under den tid du väntar på det nya kortet får du själv betala dina resor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Kontakta din gymnasieskola

Självservice & blanketter