Sök

Inackordering

Om du har lång (minst 40 km) eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du faktiskt bor på skolorten.

Om du studerar vid en kommunal gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos Varbergs kommun. Om du studerar vid en fristående gymnasieskolan är det hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. du ansöker om inackorderingstillägg.

Regler för inackorderingstillägg

Ta del av regler för inackorderingstillägg Pdf, 224.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 224.8 kB) innan du gör din ansökan.

Ansök om inackorderingstillägg

Studerar du på en kommunal gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg via blankett Pdf, 177.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 177.7 kB). Ansökan ska undertecknas av den skola du går på. Om du ansöker om inackorderingstillägg på grund av lång restid ska aktuellt grundschema för utbildningen och en färdvägsbeskrivning bifogas. 

Ansökan skickas till Varberg direkt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter