Sök

Starta fristående verksamhet

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos barn- och utbildningsnämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola.

Beslut om godkännande från barn- och utbildningsnämnden krävs för rätt till bidrag. 

Varbergs kommunen genomför regelbunden tillsyn av verksamhet som bedrivs av enskild huvudman.

ikon

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt via växeln

0340-880 00

bun@varberg.se

Utredare

Margareta Börjesson
0340-882 79
margareta.borjesson@varberg.se

Avdelningschef för ekonomi och lokaler

Emma Lundgren
0340-882 81

emma.lundgren@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter