Sök

Synpunkter och klagomål inom förskola och skola

Har du synpunkter eller klagomål som rör förskola eller skola och är av personlig karaktär ska du vända dig till ansvarig rektor.

I förskoleverksamheten och skolan måste klagomål hanteras i enlighet med skollagen (4 kap. 8 §). Huvudregeln för hantering av klagomål är att ett klagomål först lämnas till ansvarig rektor.

Kontaktuppgifter till ansvarig rektor hittar du i Unikum.

Om du skickat in ett klagomål gällande förskoleverksamhet eller skola och inte är nöjd med svaret eller genomförd åtgärd kan du skicka vidare ditt klagomål till ansvarig verksamhetschef.

Är du inte nöjd med ansvarig verksamhetschefs svar eller genomförda åtgärder kan du vända dig till Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt ärende. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter