Sök

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i det svenska samhället. Målet är att du ska få kunskap om hur samhället i Sverige är organiserat och om det praktiska vardagslivet.

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och om de olika myndigheterna.

Undervisningen sker på ditt eget språk och i dialogform. Det betyder att du får lyssna, fråga och diskutera med din samhällsinformatör och de andra deltagarna i din grupp. Du får också träffa personer från olika myndigheter på studiebesök och föreläsningar.

Kursen omfattar 100 timmar fördelat på 8-10 veckor, vanligtvis med undervisning tre förmiddagar per vecka.

Samhällsorientering är för dig som

  • Har varit folkbokförd i en kommun i högst tre år
  • Kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • Är över 18 år.

Så gör du för att anmäla dig

Om du är inskriven i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen anmäler din handläggare dig till kursen.

Om du inte är inskriven på arbetsförmedlingen anmäler du dig genom vår e-tjänst:

ikon

Kontakta oss

Samordnare för samhällsorientering

Lynn Balheden

0340-69 70 78

lynn.balheden@varberg.se

Självservice & blanketter