Sök

SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen utgår från dina enskilda intressen, förutsättningar och behov. Först och främst är utbildningen en kvalificerad språkutbildning, där kommunikation är det som är det viktigaste.

Rätt till utbildning i svenska för invandrare har du som:

  • Är folkbokförd i Varbergs kommun
  • Har fyllt 16 år (från och med 1 juli samma år) 
  • Inte har grundkunskaper i svenskar
  • EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt samt är bosatt i Varbergs kommun. Ta med pass (för att visa medborgarskap).

Rätt till prövning har du som:

Uppfyller du kraven för att få läsa SFI och har tidigare kunskaper i svenska finns möjlighet att göra en prövning utan att delta i undervisning. Du kan få göra prövning även om du tidigare fått betyg på kurser i SFI. Prövningen kostar 500 kronor.

Prövningen är kostnadsfri om du tidigare fått ett IG/F i betyg.

När får du inte göra en prövning?

Om du inom tre månader har gjort nationellt prov eller om du redan läser en kurs inom sfi på en skola får du inte göra en prövning.

Hur anmäler du dig?

Om du vill börja läsa på SFI/göra en prövning ska du kontakta utbildningssamordnare för tid för intervju till skolan och för att få mer information. Vid intervjutillfället träffar du studie- och yrkesvägledare och utbildningssamordnare. En första kartläggning av dina svenskkunskaper, tidigare studier och tidigare yrkeserfarenhet görs och dina framtida yrkesambitioner kartläggs.

När får du börja?

Du skrivs som regel in på skolan inom några veckor och nya introduktionsgrupper startar var annan månad. Utbildningen ges på dagtid, kvällstid, som flex eller distans. De två sistnämnda efter bedömning av utbildningssamordnare.

När flyttas du till nästa kurs?

Den första tiden går du i en introduktionsgrupp och därefter placerar undervisande lärare in dig i någon av kurserna. Du kommer att individuellt flyttas till nästa kurs när du fått betyg i den kurs du går.

Vilken tid pågår undervisningen?

Utbildning i svenska för invandrare pågår året runt.

Ekonomi

Undervisningen och de läromedel du behöver är kostnadsfria. Däremot betalar du själv för lexikon och förbrukningsmaterial. Du kan inte söka studiestöd när du går på utbildning i svenska för invandrare.

ikon

Kontakta oss

Utbildningssamordnare

Lynn Balheden
0340-69 70 78
lynn.balheden@varberg.se

Självservice & blanketter