Sök

Avgifter, regler och abonnemang för avfallshantering

Alla fastigheter i kommunen måste ha ett abonnemang och betala en grundavgift för hämtning av hushållsavfall. Utöver grundavgiften tillkommer en viktavgift för det antal kilo avfall som läggs i soptunnan. 

Grundavgiften täcker bland annat kostnader för återvinningscentraler samt insamling och hantering av farligt avfall. Viktavgiften täcker insamling, transport samt behandling av hushållsavfallet.

För mer information om avgifter kontakta Vivab:s Kundservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Abonnemang

Enligt lag ska hushållsavfall hämtas vid alla bebodda fastigheter i kommunen. För dig som bor året runt i kommunen hämtas avfallet varannan vecka. Har du ett fritidshus och bara vill ha sophämtning under sommarhalvåret finns ett särskilt sommarabonnemang. Sedan 1 januari 2014 erbjuder Vivab möjligheten att sortera ut sitt av matavfall för produktion av biogas och biogödsel.

Du kan välja mellan tre abonnemang: 

  • Matavfall blir biogas (grönt kärl + brunt kärl): Du har ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall samt ett brunt kärl för matavfall. Båda kärlen töms varannan vecka. I abonnemanget ingår också papperspåsar för matavfall och en påshållare.
  • Egen varmkompost (grönt kärl + egen varmkompost): Du har ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall och lägger ditt matavfall i din varmkompost. Du står själv för införskaffande och skötsel av komposten. Observera att en anmälan av varmkomposten måste göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
    Läs mer under kompostering av hushållsavfall.
  • Osorterat (grönt kärl): Du behåller ditt gröna kärl och i det slänger du både ditt brännbara hushållsavfall och ditt matavfall.

Här kan du läsa om de olika abonnemangen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Vivab:s hemsida.

För rådgivning kring ditt abonnemang för hushållsavfall kan du kontakta Vivab:s Kundservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här kan du läsa mer om hämtning av avfall.

Dispens

Om särskilda skäl finns kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ge dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. Eget omhändertagande av avfallet ska då ske på betryggande sätt. Läs mer om eget omhändertagande under källsortering och återvinning och kompostering av hushållsavfall

Ansökan om dispens, alltså befrielse från sophämtning och anmälan av kompostering av hushållsavfall, görs via blankett som du kan hämta på Varbergs självservicesida Länk till annan webbplats..

Observera att även om man får dispens beviljad tas grundavgiften för sophämtning ut.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Telefontider:

Måndag: kl 8-12, 13-16

Tisdag: kl 9-12, 13-16

Onsdag: kl 8-12, 13-16

Torsdag: kl 8-12, 13-16

Fredag: kl 8-12, 13-16

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter