Sök

Avgifter, regler och abonnemang för hushållsavfall

I Varbergs kommun är det kommunala bolaget Vivab som ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfall.

På Vivabs webbplats får du information om avfallstjänster, abonnemang och avgifter för avfallshantering.

Återvinning & avfall (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Vivab:s kundservice om du har synpunkter eller frågor om sophämtningen.

Dispens för hushållsavfall

Om särskilda skäl finns kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ge dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. Eget omhändertagande av avfallet ska då ske på betryggande sätt. Läs mer om eget omhändertagande under kompostering av hushållsavfall

Ansökan om dispens, alltså befrielse från sophämtning och anmälan av kompostering av hushållsavfall, görs via blankett som du kan hämta på Varbergs självservicesida Länk till annan webbplats..

Observera att även om man får dispens beviljad tas grundavgiften för sophämtning ut.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter