Sök

Kompostering av hushållsavfall

Att börja kompostera hushållsavfall kan ge en mängd fördelar. Det ger dig minskade sopkostnader samtidigt som en fungerande kompost bidrar till fin näring åt trädgårdens växter.

Kompostering kan göras i en varmkompost eller i en kallkompost.

Kallkompost för trädgårdsavfall

En kallkompost är en oisolerad kompost där du kan kompostera trädgårdsavfall som till exempel gräsklipp, löv, grenar och andra växtrester. Även fruktrester och grönsaker/blast kan läggas i en kallkompost.

Varmkompost för hushållsavfall

En varmkompost är en isolerad kompost där du till exempel kan kompostera matrester, frukt och grönsaker, äggskal, animaliska livsmedel, kaffe och té med filter, hushållspapper och ofärgade servetter.

Bokashi

Du som komposterar ditt matavfall med Bokashi behöver också anmäla det till miljöförvaltningen, eftersom Bokashi är en komposteringsmetod. I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i Bokashibehållaren. I Varbergs kommun krävs i vanliga fall en kompletterande varmkompost för efterkompostering då matavfallet inte blivit tillräckligt nedbrutet i Bokashibehållaren.

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

Innan du börjar kompostera ditt hushållsavfall i en varmkompost måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Detta görs genom att fylla i en blankett Länk till annan webbplats. som skickas in.

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av kompostering av hushållsavfall enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

För kompostering av trädgårdsavfall i en kallkompost behövs ingen anmälan.

​Att tänka på vid kompostering

Oavsett om du komposterar trädgårdsavfall eller hushållsavfall på din fastighet ska komposten skötas och placeras så att den inte utgör en olägenhet för omgivningen. Exempel på olägenheter kan vara att den luktar eller drar till sig skadedjur.

Innan du börjar kompostera hemma måste du skaffa dig kunskap för att kunna sköta komposten. Du hittar information i miljö- och hälsoskyddsförvaltnignens faktablad Råd och anvisningar för kompostering av hushållsavfall Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter