Sök

Kompostering av hushållsavfall

Att börja kompostera kan ge en mängd fördelar. Det ger dig minskade sopkostnader samtidigt som en fungerande kompost bidrar till fin näring åt trädgårdens växter. Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till kommunen.

Kompostering kan göras i en kallkompost eller i en varmkompost.

Kallkompost för trädgårdsavfall

En kallkompost är en oisolerad kompost där du kan kompostera trädgårdsavfall som till exempel gräsklipp, löv, grenar och andra växtrester. Även fruktrester och grönsaker/blast kan läggas i en kallkompost.

För kompostering av trädgårdsavfall i en kallkompost behövs ingen anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Varmkompost eller bokashi för hushållsavfall

En varmkompost är en isolerad kompost där du till exempel kan kompostera matrester, frukt och grönsaker, äggskal, animaliska livsmedel, kaffe och té med filter, hushållspapper och ofärgade servetter. Innan du börjar kompostera ditt hushållsavfall i en varmkompost måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Du som komposterar ditt matavfall med bokashi behöver också anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, eftersom bokashi är en komposteringsmetod. I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i bokashibehållaren. I Varbergs kommun krävs i vanliga fall en kompletterande varmkompost för efterkompostering då matavfallet inte blivit tillräckligt nedbrutet i bokashibehållaren.

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

Anmäl din varmkompost till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av kompostering av hushållsavfall enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

​Att tänka på vid kompostering

Oavsett om du komposterar trädgårdsavfall eller hushållsavfall på din fastighet ska komposten skötas och placeras så att den inte utgör en olägenhet för omgivningen. Exempel på olägenheter kan vara att den luktar eller drar till sig skadedjur.

Innan du börjar kompostera hemma måste du skaffa dig kunskap för att kunna sköta komposten. Du hittar information i vårt faktablad:

Råd och anvisningar för kompostering av hushållsavfall Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter