Sök

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Det gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden - både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök.

Polisen har möjlighet att utfärda ordningsböter på 800 kronor för vissa fall av så kallad nedskräpningsförseelse. Till nedskräpningsförseelse räknas exempelvis när någon kastar mindre mängder skräp, som engångsartiklar och glasflaskor, i parker och på gator och torg.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har som myndighet möjlighet att förelägga den som lämnat större mängder skräp efter sig att städa platsen. Dessutom lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.

Klagomål​

Du som har klagomål om nedskräpning kan vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. När det gäller ovårdade tomter ska du istället vända dig till stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter