Sök

Slam och latrin

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt.  

Slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten och kommer framförallt från din vattentoalett. Om du har eget avlopp hamnar slammet i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank. Slammet måste tömmas regelbundet.

Vivab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har det övergripande ansvaret för slamsugning i Varbergs kommun. Uppdraget utförs av Petterssons Miljöåkeri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär att de sköter all hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Du som har slamavskiljare

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år enligt kommunernas renhållnings­ordning. Du får ett meddelande innan hämtningen utförs.

Dispens från slamtömning

Om du vill ha slamtömning mer sällan än en gång per år, eller om du vill sköta tömning av din slamavskiljare själv, måste du ansöka om dispens från slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Du som har sluten tank

Har du sluten tank måste du själv ringa till Vivab och beställa slamsugning. Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Tänk på att regelbundet se över din tank så att larm­anordningen fungerar som den ska.

För mer information se Vivab:s information om slamtömning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Latrin

Har du en förmultningstoalett, utedass eller någon annan typ av torrtoalett kallas det fasta avfallet för latrin. Latrinen ska du själv ta hand om på din egen fastighet.

Kompostera latrin

Det är lätt att kompostera latrin och du får också ett utmärkt gödselmedel att använda i dina rabatter. Färdiga kompostbehållare finns att köpa, men du kan också bygga din egen. 

Eftersom latrin kan innebära en hälsorisk är kompostering av latrin anmälningspliktigt. Glöm därför inte att anmäla din latrinkompost till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan du börjar.

För anmälan av kompostering av latrin använd blanketten "Anmälan om kompostering av latrin från torrklosett eller förmultningstoalett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". I broschyren "Kompostering - latrin Pdf, 169.6 kB, öppnas i nytt fönster." finns även information om hur komposten ska vara utförd och skötas.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00
vivab@vivab.info

Telefontider:

Måndag: kl 8-12, 13-16

Tisdag: kl 9-12, 13-16

Onsdag: kl 8-12, 13-16

Torsdag: kl 8-12, 13-16

Fredag: kl 8-12,13-16

Petterssons Miljöåkeri AB

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter