Sök

Biologisk mångfald

Förlust av biologisk mångfald är en av vår tids stora utmaningar. På denna sida får du tips på hur du kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden.

De största hoten mot biologisk mångfald är förlust av livsmiljöer, invasiva arter, kemikalier, överutnyttjande av naturens resurser och klimatförändring. Genom att skapa livsmiljöer för växter och djur kan du som har en trädgård eller balkong hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Här följer några tips på hur det går att öka mångfalden i trädgården.

Tips för att öka mångfalden i trädgården

  • Låt en del av gräsmattan växa och klipp den bara ett par gånger per år. Plantera in blommor för fjärilar och andra pollinerande insekter.
  • Lämna död ved åt mossor, vedlevande insekter och spindlar.
  • Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.
  • Sätt upp holkar för fåglar, solitära bin, humlor och fladdermöss.
  • Plantera olika växter för att förlänga blomningssäsongen och därmed också locka till sig fler arter.
  • Anlägg en damm eller vattenrabatt med vattenväxter och stenar.
  • Gör sandblottor på soliga platser för att locka solitärbin och andra steklar.

För mer information om trädgården och dess gäster, besök gärna naturhistoriska riksmuseets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida. Vill du lära dig mer om naturvänliga aktiviter, läs mer i Naturskyddsföreningens broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter