Sök

Boendemiljö

Oavsett vi befinner oss inom- eller utomhus så är miljön viktig för vårt välbefinnande och hälsa.  

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för platser i boendemiljön som ligger på kommunal mark. En bra inomhusmiljö har god ventilation, är lagom varm och fri från fukt, mögel, radon och buller.

Det inkluderar vissa stadsdelsparker och i området centralt belägna grönområden men också många gator, cykelvägar till och från skolor, lekplatser med mera. En bra utomhusmiljö ska uppfylla de miljökvalitetsnormer som regeringen har utfärdat i en förordning, med syfte att skydda människors hälsa och miljön.

ikon

Kontakta oss

Tomas Kaspersson

Enhetschef

Hamn- och gatuförvaltningen

Skötsel av gator och cykelvägar

0340-886 48

070-625 83 09

tomas.kaspersson@varberg.se

Självservice & blanketter