Sök

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över alla bostäder i Sverige. Villor och radhus ingår också. Som fastighetsägare är du skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret som sköts av kommunen.

Gäller alla fastighetsägare

I lägenhetsregistret finns grundläggande information om bostaden, bland annat uppgifter om antal rum, kökstyp och bostadsarea. För flerbostadshus dessutom oftast lägenhetsnummer. Alla som äger en fastighet med en eller flera bostäder är skyldiga att på eget initiativ lämna in de uppgifter som krävs till lägenhetsregistret.

Om du är småhusägare

Ägare till villor och radhus behöver bara lämna uppgifter till lägenhetsregistret vid tre tillfällen:

  1. När ett småhus är nybyggt ska boarean registreras
  2. Om boarean ändras, vid till exempel tillbyggnad eller ombyggnad
  3. Om bostaden rivs

Anmälan till fastighetsregistret/blankett

Oftast görs rapportering till lägenhetsregistret i samband med att en fastighetsägare söker bygglov som innebär en förändring av bostadsytan.

Uppgifterna ska lämnas på till stadsbyggnadskontoret, senast en månad efter att förändringen är genomförd. Använd denna blankett Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Registret är bas för folkbokföring och samhällsplanering

Tack vare lägenhetsregistret kan Statistiska Centralbyrån ta fram hushålls- och bostadsstatistik på ett enklare och billigare sätt än tidigare. Statistiken behövs för forskning och samhällsplanering. Uppgifterna till lägenhetsregistret hämtas dels från fastighetsregistret, dels från fastighetsägarna själva. Sedan 2010 sköts lägenhetsregistret av kommunerna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter