Sök

Adresser och namnsättning

Stadsgatan i Varbergs innerstad

Att bestämma vad gator, kvarter och allmänna platser ska få för namn är sedan gammalt en kommunal arbetsuppgift. Kommunen ansvarar också för att sätta nya adresser.

När en gata, ett kvarter eller en allmän plats i Varbergs kommun ska få ett namn är det stadsbyggnadskontoret som kommer med förslag. De har kontakter och samarbetar med de myndigheter och organisationer som berörs av namnfrågor, till exempel hembygdsföreningar, Lantmäteriet och kommunens olika nämnder. Ibland ber vi om förslag från kommuninvånarna när ett nytt område eller byggnad ska få ett namn. Själva namnbeslutet fattas av kommunstyrelsen.

Belägenhetsadresser

Kommunen fastställer också belägenhetsadresser, det vill säga adresser som talar om var någonstans någonting ligger. Belägenhetsadresser i en tätort består oftast av gatunamn och adressnummer, till exempel Danska Vägen 42 A. På landsbygden består adressen vanligtvis av bynamn och adressnummer, till exempel Tvååker 23.

Populärnamn

Populärnamn är ett namn som inte är en adress men som används som ett komplement till gatuadressen för att identifiera en plats. Populärnamnet ska vara ett namn som är känt och allmänt används för att benämna adressplatsen. När ett populärnamn används ska det stå före gatuadressen, till exempel:

Namn Namnsson
Aspdal (populärnamn)
Löddby 131 (gatuadress)
Postnummer och ort

Du ansöker om ett populärnamn hos kommunen genom att kontakta Varberg direkt på 0340-880 00 eller skicka ettt mejl till karta@varberg.se. Vilket postnummer och vilken postort en adress ska ha bestäms av Posten.

Kommunala riktlinjer

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter