Sök

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Med stöd av bidrag kan du göra de anpassningar i din bostad som är nödvändiga för att ditt dagliga liv ska fungera.

Bidrag beviljas enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. För information om lagen och handläggningsprocessen läs mer i Boverkets handbok. Länk till annan webbplats.

Vem kan få bidrag?

Enskilda personer med funktionsnedsättning kan få bostadspassningsbidrag. Fastighetsägare kan under vissa omständigheter få återställningsbidrag.

Vad ges bidrag till?

Bidrag lämnas för anpassning av den permanenta bostadens fasta funktioner. Det kan handla om till exempel att ta bort trösklar, anpassa badrummet eller ordna en ramp vid entrén.

Vem gör vad?

Du som sökande lämnar in ansökan om bidrag. Du har kontakt med arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig för intyg om dina behov. Du har kontakt med entreprenör för prisförslag för de ändringar som du behöver göra i din bostad. Du sluter avtal och betalar entreprenören när arbetet är klart.
Kommunens roll är att fatta beslut om bidrag till skälig kostnad kan lämnas.

Förutsättningar för bidrag

Behovet av anpassningen ska vara bestående. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om det är andra orsaker för åtgärderna som till exempel normalt bostadsunderhåll, upprustning eller trångboddhet.

Vissa villkor

För att få bidrag till att anpassa en hyreslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Att installera hiss i eller i anslutning till bostaden kräver bygganmälan och startbesked från stadsbyggnadskontoret i kommunen. Läs mer i dokumentet Process kring hissinstallation Pdf, 534.1 kB..

Vid byte av bostad lämnas inte bidrag till åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med tanke på funktionsnedsättningen.

Ansökan

Ansök om bostadsanpassningsbidrag via självservice.

Du kan också skicka din ansökan, intyg och prisförslag samt vid behov medgivande från fastighetsägaren till:

Varbergs kommun, BAB
Birger Svenssons väg 28 B
432 80 Varberg

Blankett för utskrift Ansökan bostadsanpassningsbidrag Pdf, 587 kB.

Har du frågor

Kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag på telefon 0340-882 16, 0340-882 24

ikon

Kontakta oss

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

0340–882 16

0340–882 24

Telefontid: 8.30-9.30

Självservice & blanketter