varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Norr

Småhustomter, norr. Under Varbergskartan kan man få fram var tomterna ligger samt vad detaljplanen medger för byggnation. Vissa tomter kan vara reserverade. 

Bua

Bua är ett gammalt fiskeläge vid havet i nordväst och samhället växer stadigt. Bua är en av kommunens serviceorter och här finns bland annat skola, äldrevård och affär. Här bor ca 2130 personer.

Vägbeskrivning:

Bua ligger ca 2,5 mil norr om Varberg. Kör norrut mot Väröbacka, sväng av mot Värö Bruk och därefter mot Bua. Efter Värö Center, sväng in vänster mot Hultatopsvägen och fortsätt därefter till Kustroddarevägen. Vid Fiskelia sväng höger mot Kvarndammsvägen där tomtområdet finns.

Tomter till salu:

Bua 10:269, 10:277 och 10:279.


Derome (Åsby)

Derome (Åsby) är ett samhälle som ligger norr om Varberg längs väg 41 i Viskans dalgång. Här finns affär och bensinstation.

Vägbeskrivning:

Kör norrut från Varberg mot Borås. Vid första avtagsvägen i Derome sväng vänster in på Åsbyvägen. Kör fram till Hulegårdsstigen/Smedejestigen där tomterna ligger.

Tomter till salu:

Åsby 16:47, 16:54, 16:55 och 16:56.


ikon

Kontakta oss

Markförvaltare

Leif Andersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340- 882 23

leif.andersson3@varberg.se

Självservice & blanketter