varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till rekreation och miljöombyte och att ge anhöriga tillfällen till avlösning.

Korttidsvistelse utanför hemmet kan innebära vistelse på korttidsboende eller hos stödfamilj. I insatserna korttidsvistelse ingår även omvårdnad. Omvårdnad innebär att du får det stöd och den hjälp du behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

Korttidsboende

I Varbergs kommun finns korttidshem för dig som har någon form av funktionsnedsättning och har behov av insatsen. Korttidshemmen är åldersuppdelade.

Vidars gränd korttidsboende

Buffelgatan korttidsboende

Askvägen 15 korttidsboende

Stödfamilj

Vistelse i stödfamilj innebär att en annan familj tar emot barn, ungdomar eller vuxna i sitt eget hem. Innan en familj kan bli stödfamilj utreds familjen av Socialförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

LSS Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter LSS handläggaren för ditt område

ikon

Självservice & blanketter