Sök

Elda utomhus

Om du funderar på att elda utomhus är viktigt att veta vad som gäller. Det är alltid du som eldar eller grillar som är anvarig för eldningen och dess konsekvenser.

Det är alltid den som eldar som har det fulla ansvaret för eldningen och dess konsekvenser. Ingen anmälan om eldning behöver ske till räddningstjänsten. Det är endast ris och trädgårdsavfall som får eldas och släckutrustning ska finnas i närheten. Du får aldrig skapa olägenhet för dina grannar.

Mer information om eldning se Räddningstjänsten Västs webbplats. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00.

rvast@rvast.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter