Sök

Elda avfall och ris

I trädgården kan det uppkomma trädgårdsavfall i form av löv, kvistar och liknande som du vill bli av med. Har du möjlighet att kompostera detta själv blir det ett fint näringstillskott för jorden.

Den som inte kan eller vill kompostera själv kan kostnadsfritt lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Får du elda i trädgården?

Det är tillåtet att elda torrt, skrymmande trädgårdsavfall som till exempel grova grenar - under förutsättning att dina grannar inte blir störda och att vädret tillåter. Det är aldrig tillåtet att elda något annat avfall hemma! 

Här hittar du råd och anvisningar vid eldning Länk till annan webbplats. från Räddningstjänsten Väst.

Trädgårdsavfall på allmän mark

Att lägga ut högar med trädgårdsavfall på allmän mark betraktas som nedskräpning och är inte tillåtet enligt miljöbalken.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter