Sök

Regler för eldning

Det är i princip bara tillåtet att elda torrt och skrymmande trädgårdsavfall, till exempel grova grenar. Allt annat avfall ska lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

Generella relger

  • ​Det är förbjudet att elda avfall.
  • Om eldning sker på annans mark krävs tillstånd från markägaren.
  • Det är inte tillåtet att elda på kommunens mark.

Här hittar du råd och anvisningar vid eldning Länk till annan webbplats. från Räddningstjänsten Väst.

Eldning av hus

Det är generellt sett inte tillåtet att elda hus eller avfall från rivning av hus. I samband med rivning av hus ska en ansökan/anmälan om rivning lämnas till byggnadsnämnden. I ansökan/anmälan ska du beskriva hur rivningen kommer gå till, och hur uppkommet avfall kommer att tas omhand. Normalt sett bör allt material och avfall från rivningen kunna lämnas till återvinning eller deponi, vilket innebär att ingenting ska eller behöver eldas.

I enskilda fall med exempelvis angrepp av hussvamp kan en annan bedömning göras där risken för spridning av smitta värderas. I dessa fall ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt räddningstjänsten kontaktas.

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 27

0340-881 80

bn@varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00.

rvast@rvast.se

Självservice & blanketter